Tyflopedagogiczny

5.jpg
Gabinet Tyflopedagogiczny

Gabinet Tyflopedagogiczny

Tyflopedagogika jest jednym z działów pedagogiki specjalnej, który zajmuje się wychowaniem i kształceniem osób z wadą wzroku.
W Naszym Ośrodku pracujemy przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą. Według kryteriów funkcjonalnych osoba słabowidząca to ta, która z powodu uszkodzenia wzroku ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego, np. związanych z samoobsługą, nauką, pracą. Każdy, kto chociaż przez chwilę poruszał się w ciemnym pomieszczeniu, ma świadomość, że jest to niezwykle trudne, a czasami wręcz niebezpieczne. Szczególny nacisk w rewalidacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem położony jest na doprowadzeniu do osiągnięcia optymalnej samodzielności i integracji ze środowiskiem ludzi widzących.
     Niemal każde dziecko słabowidzące wymaga indywidualnego podejścia, gdyż jego rozwój nie zawsze bywa harmonijny w poszczególnych sferach, a głownie w percepcji wzrokowej. Dlatego od razu należy podjąć szereg działań mających na celu stworzenie najlepszych warunków do pracy wzrokowej zarówno z daleka jak i z bliska z uwzględnieniem natężenia światła. Należy rozwijać umiejętność widzenia i wykorzystywać ją do spontanicznego uczenia się.

Kontakt

Gabinet Optometrii i Terapii Wzrokowej znajduje sie w budynku
Centrum Medycznego Promedica II pietro.
ul. Zenitowa 5, pok. 303
35-301 Rzeszów
kom. 692 440 836
biuro@optometrysta.rzeszow.pl
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2024 AB Optometrysta. All Rights Reserved. Created by NETpo.