2.jpg
Gabinet Ortoptyczny

Gabinet Ortoptyczny

Diagnostyka i leczenie zaburzeń widzenia obuocznego dzieci i dorosłych. Rehabilitacja wzroku. Ćwiczenia ortoptyczne prowadzone z użyciem specjalistycznego sprzętu. Terapia dobierana jest indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Leczenie ortoptyczne polega na pobudzaniu czynności ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za wrażenia wzrokowe.
Ćwiczenia ortoptycznne wpływają na koordynację całego procesu widzenia, na który skłąda się:
- percepcja oczna,
- interpretacja mózgowa obrazu,
- ruch mięśni gałkoruchowych i kontrolujące je ośrodki mózgowe.

Celem tych ćwiczeń jest reedukcja i uzyskanie widzenia obuocznego.

Bardzo ważnym aparatem Ortoptycznym jest Synoptofor, który pozwala na bardzo dokładną ocenę widzenia obuocznego. Można za jego pomocą badać stopień obuocznego widzenia, obiektywnie zbadać kąt zeza, odchylenie oczu we wszystkich kierunkach, zakres supresji i korespondencji siatkówkowej, a także prowadzić ćwiczenia w celu odtworzenia prawidłowej korenspondencji siatkówkowej, ćwiczyć fuzję i jej zakres.

Kontakt

Gabinet Optometrii i Terapii Wzrokowej znajduje sie w budynku
Centrum Medycznego Promedica II pietro.
ul. Zenitowa 5, pok. 303
35-301 Rzeszów
kom. 692 440 836
biuro@optometrysta.rzeszow.pl
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2023 AB Optometrysta. All Rights Reserved. Created by NETpo.